Links

Lokale Links:

Dianalund borgerforening:  www.dianalund.info

Døjringe beboerforening:  www.doejringe-beboerforening.dk

Frivilligcenter Sorø: www.frivilligcenter-soroe.dk

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille:  www.lokalhistorisk-arkiv-stenlille.dk

Munke Bjergby kirke:  www.munkebjergbykirke.dk

Niløse Nettet:  www.niloese.dk

Rude Eskildstrup landsbylaug:  www.Rude-eskilstrup.dk

Stenlille Natur: www.stenlillenatur.dk

Stenmagle bylaug:  www.Stenmagle.dk

NaturBørnehaven Fuglereden: http://naturbørnehaven.dk

Links til frivilligt arbejde:

Center for frivilligt socialt arbejde:  www.frivillighed.dk

Frivilligrådet:  www.frivilligraadet.dk

Landdistrikternes fællesråd:  www.landdistrikterne.dk

Projekt frivillig:  www.projektfrivillig.dk