Markvandring 2012


Onsdag den 4. juli 2012 blev der afholdte aftentur i det lokale landskab. 
Et par lokale landmænd - Kurt Kristiansen fra Pælegården og Kristian Eriksen fra Strædegården
- gav os mulighed for at se vores lokale natur fra den anden side - ikke bare fra bus, bil eller
cykel, men at gå og stå i den. 
Turen gik fra Naturbørnehuset - op mod Rude-Eskildstrup via Strædegårdens mark - ned mod
Pælegården med stop og kig ved søen - tilbage til Naturbørnehuset. Kurt og Kristian fortalte
og svarede på spørgsmål undervejs.