Formål og aktiviteter

Munke Bjergby Borgerforenings mål er at sikre, at vi som borgere har et forum, hvor vi kan mødes og komme til orde.

Det er her du kan møde dine naboer, nyde de fælles interesser og være en aktiv del af udviklingen i dit lokalsamfund.

 

Kom derfor og vær med til

·         Fællesspisning i Naturbørnehuset

·         Fisketure i al slags vejr

·         Petanque under åben himmel

·         Projekt Multihus: Et projekt om at skabe et ”nyt” og anderledes børne- og kulturhus.

·         Børneaktiviteter – leg og dans

·         Gøgl og fest på Markedsdagen.

·         Tøndeslagning til Fastelavn

·         Sangaftener i Munke Bjergby Kirke

·         Sankt Hans aften

·         Høstfest

 


Medlemsskab

Du behøver ikke være medlem, men det hjælper!

Et års medlemskab koster kr. 100,- pr. person over 18 år. Børn og unge under 18 år 25 kr. pr. person


Bankkonto 0570-0001780948

Husk at skrive navn og adresse, så vi kan identificere din indbetaling.

Mobilpay til nr. 596563 ( Kontingent Munkebjergby Borgerforening ) 


Enhver borger, der har lyst og interesse i Foreningen, kan være medlem.

En forening eller interessegruppe kan tegne kollektivt medlemskab. Kontingent og vilkår aftales.


Medlemskab giver en stemme til general­forsamlingen, som afholdes hvert år i første kvartal. Dog udsat i 2021 pga corona. 

 


Information og kontakt

Munke Bjergby Borgerforening informerer om møder og aktiviteter på www.munkebjergby.info og  i ”Nyhedsbrevet” som kommer ca. 4 gange årligt.

Følg os gerne på facebook. 

Der er også opslag flere steder i området. Så hold øjne og ører åbne.

Hvis du ønsker at modtage ”Nyhedsbrevet”, så kan du melde dig til på forsiden af hjemmesiden. 

Vil du gerne i kontakt med bestyrelsen, så send en mail til kontakt@munkebjergby.info eller du kan ringe til formanden

 

Formand:

Tanja Larsen
Østervej 9,
4190 Munke Bjergby

Tlf.  25110798

Kontakt@munkebjergby.info